Odstąpienie od umowy

%email-title%

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Prowadzącego Sklep podany w niniejszym Regulaminie lub na adres email: kontakt@playmat4kids.com.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Klient może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajduje się poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe.
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat:

INTERNATIONAL TRADE AND REPRESENTATION OFFICE SEBASTIAN SADOWSKI ROMANOV
ul. Wschodnia 46
15-158 Białystok
kontakt@playmat4kids.com


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................,
numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to.................................................,

 


Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej).................................................
Data.....................................................................................

 

1. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

2. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku

  • umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

 

INTERNATIONAL TRADE AND REPRESENTATION OFFICE SEBASTIAN SADOWSKI ROMANOV

ul. Wschodnia 46

15-158 Białystok

 

4. Zwrotu płatności Prowadzący sklep dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały wybrane przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kleint nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

5. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru do Sklepu obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez INTERNATIONAL TRADE AND REPRESENTATION OFFICE SEBASTIAN SADOWSKI ROMANOV świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

Podziel się swoim komentarzem z innymi
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij